ประกาศผลการพิจารณารอบรองชนะเลิศ โครงการ NSC 2014

  ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคกลาง
   

  ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออก
   

  ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   

  ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคเหนือ
   
 
  ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคใต้
   

  ผลการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันตก
   

  ประเภท BEST 2014 : Thai Character Recognition Contest 28-01-2557