กำหนดการ

17 มกราคม 2557
 
ส่งข้อเสนอโครงการสิงหาคม - 30 กันยายน 2556 
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา18 ตุลาคม 2556 
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ตุลาคม – ธันวาคม 2556 
การจัดค่ายพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ตุลาคม 2556 
กำหนดส่งมอบข้อตกลงการรับทุนและผลงาน9 มกราคม 2557 
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ27 มกราคม 2557 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ12 - 14 มีนาคม 2557
 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง คณะทำงานส่วนกลาง (NECTEC) จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า