ค่ายฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 234

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555