ค่ายฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รุ่นที่ 230

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555