ค่ายฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 229

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555