ค่ายฯ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 231

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปตรวจเยี่ยม ค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555