ค่ายฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นที่ 232

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปตรวจเยี่ยม ค่ายฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ในจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555