ติดต่อสอบถาม

 

ดำเนินโครงการโดย

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  0-2564-6900 ต่อ 2328-2329   โทรสาร 0-2564-6875
e-mail: 
Facebook group: NECTEC eCamp-YECC